Diensten

Voor nu even een eerste schets van de diensten: visueel maken, visueel werken en visueel notuleren. Zoals je hier onder kunst zien zijn ze ook goed te combineren.

Visuele notulen
Een notulist maakt een verslag in woorden. Een visueel notulist in beelden. De notulist probeert objectief te zijn. Het netjes samen te vatten. De visueel notulist probeert te inspireren en de herinnering en het associatief denkvermogen te prikkelen. Visuele notulen zijn zowel los als in proces inzetbaar.

Visueel maken
In dit proces is de visueel expert degene die het meest van de tijd de pen in de hand heeft. Naast dat hij/zij de beelden creƫert draagt ie ook zorg voor het proces voor het maken van een gewenst eindproduct.
In dit proces werkt de visueel expert nauw samen met een kernteam bestaande uit een of meerder mensen waarin de rollen van beslisser, conceptuele denker, ambassadeur en inhoudsdeskundige vertegenwoordigd zijn. Afhankelijk van het aantal mensen in de groep en de besluitvaardigheid zal het proces sneller of langzamer verlopen.
Zo wordt aan de hand van het ontwerp proces stap voor stap gewerkt aan een gedragen beeld.

Visueel werken
Door het leren van tekenvaardigheden die ontwikkeld zijn vanuit het visueel denken en het toepassen hiervan in de praktijk kun je zelf visueel leren werken. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemer(s) en het werkveld waarin ze actief zijn wordt de training hierop afgestemd.